İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Elaziğ Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Misyon ve Vizyon

ELAZIĞ AFAD OLARAK ;

MİSYONUMUZ

İlimizde olası afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Önceliğimiz ; “Olası afetlere karşı  Bilinçli Toplumlar Oluşturmak”

Olası Doğal Afetlerde ;Depremler, seller, heyelanlar, çığ ,kaya düşmeleri, hortum ve diğer birçok afetin insanlar, çevre ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri vardır. İlimizdeki afet zararlarını azaltmak amacıyla, kurum-kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan, standart, esas ve usulleri belirleyen ve denetleyen “ Afet ve Acil Durum Yönetim” modeli oluşturmak.

           

VİZYONUMUZ

“Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak.”

SLOGANIMIZ

“Beklenmeyene Hazırlıklıyız

İlkelerimiz :

. Görevi yerine getirirken Kamu Hizmeti Bilinci,
· Halka Hizmet Bilinci,
· Hizmet Standartlarına Uymak,
· Dürüst ve Tarafsız olmak,
· Saygınlık ve Güven, Nezaket ve Saygı,
· Kamu mallarını kullanırken tasarruflu olmak,
· Saydamlık ve katılımcılık,
· Hesap verme sorumluluğu ilkelerimizdir.